« Powrót do portalu Jelonka.comCzytaj także:Walbrzyszek.comŚwidniczka.com
rykowisko Jelonka.com
Poniedziałek, 16 grudnia 2019.Imieniny: Adelajdy, Albiny, Alicji, Euzebiusza, ZdzisławyNiezalogowany   Zaloguj | Rejestracja | Dodaj artykuł

Ściąga dla obywatelskiej Rady Miasta

Autor: oskarl
Środa, 10 grudnia 2014, 9:52
Dla wyzwolenia ludzkiej energii i inicjatyw społecznych należy dokończyć prywatyzację skomercjalizowanych firm komunalnych, a także skomunalizowanych spółek skarbu państwa upowszechniając własność akcyjną wśród wszystkich obywateli co da im prawo współdecydowania o zrównoważonym rozwoju gmin.
JELENIA GÓRA MIASTEM OBYWATELSKIM
Jelenia Góra, dnia.......
/.../
Projekt uchwały w sprawie prywatyzacji skomercjalizowanych firm
komunalnych
(ostrowski model prywatyzacji)
*
Uchwała nr ........
Rady Miejskiej w Jeleniej Górze
z dnia.............
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ustawy zasadniczej.
Uchwala się co następuje:
Par. 1.
Tworzy się spółkę akcyjną o nazwie „Miejska Grupa Kapitałowa SA” („MGK SA”) w Jeleniej Górze.
Par. 2.
Spółka „MGK SA” obejmuje akcje i udziały wszystkich spółek komunalnych, które świadczą usługi publiczne obecnie i tych, które powstaną, np. akcje skomercjalizowanego w przyszłości /.../.
Par. 3.
Przygotować prywatyzację w/w majątku komunalnego polegającą na odpłatnym udostępnieniu min. 49% akcji spółki „MGK SA” wszystkim mieszkańcom Jeleniej Góry zorganizowanym przynajmniej w 300 – osobowe grupy (stowarzyszenia, spółdzielnie, spółki z o.o., spółki akcyjne). Ustalenie zasad upublicznienia akcji spółki „MGK SA” nastąpi w formie odrębnej uchwały Rady Miejskiej.
Par. 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
Par. 5.
Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

*

Uzasadnienie
Mając na uwadze uspołecznienie gospodarki rynkowej w naszym mieście, a tym samym uzdrowienie gospodarki komunalnej pod kątem sprawnego działania, przejrzystości finansów, przeciwdziałanie trudnościom finansowym, a także upodmiotowienie lokalnej społeczności w celu jej uaktywnienia, należy przystąpić do koncentracji w formie akcyjnej rozproszonego obecnie majątku spółek komunalnych, a następnie do jego prywatyzacji przez upublicznienie akcji majątku komunalnego.
Ten prosty i oczywisty ruch pozwoli m.in. na:
Łatwiejsze pozyskiwanie kredytów (duża wiarygodność kredytowa),
Pozyskiwanie środków na rozwój przez lokowanie akcji komunalnych i ich obrót na rynku publicznym (Centralna Tabela Ofert),
Zahamowanie niezgodnej z prawem prywatyzacji firm komunalnych przez wyprzedaż,
Emisję obligacji przez rynek publiczny.
Uruchomienie powyższego, bardzo dużego potencjału kapitałowego pozwoli na uruchomienie jeszcze większego kapitału ludzkiego, który obecnie w dużym stopniu jest marnotrawiony. Brak wizji i strategii zrównoważonego rozwoju, a w szczególności wykorzystania naszych zasobów naturalnych i intelektualnych, a także prowadzona od wielu lat błędna i bardzo szkodliwa polityka prywatyzacyjna zmusza mieszkańców gmin do szukania pracy poza krajem. Proponujemy w związku z tym udostępnienie min. 49% akcji spółki MGK SA wszystkim mieszkańcom wspólnoty, którzy w ten sposób staną się współakcjonariuszami działalności gospodarczej gminy, a pośrednio jej współgospodarzami jako naszego dobra wspólnego.
Program dla Polski Samorządnej
Aby dobrze mogło funkcjonować nasze państwo, dobrze muszą funkcjonować gminy (wiejskie i miejskie), w których wszyscy żyjemy wykorzystując własne zasoby naturalne i intelektualne. Wielu ludziom wydaje się, że coś pożytecznego można robić tylko od góry od władzy centralnej dlatego walczą o przywilej rządzenia.
Jako Naród odrzucamy neoliberalny model gospodarki rynkowej - tj. globalizm gospodarczy, jako niezgodny z konstytucją i Nauką Społeczną Kościoła.
Podstawą ustroju gospodarczego w Polsce jest przyjęta w referendum (2.04.1997r.) przez Naród społeczna gospodarka rynkowa (art. 20 konst.) oparta na zasadach pomocniczości, solidarności i dobra wspólnego oraz na zasadzie sprawiedliwości społecznej. W obecnej bardzo trudnej sytuacji dla naszej Ojczyzny należy niezwłocznie uruchomić w gminach odpowiednie procesy społeczno-gospodarcze by wymusić korzystne przemiany prowadzące do prawidłowego rozwoju kraju.
Dla wyzwolenia ludzkiej energii i inicjatyw społecznych należy dokończyć prywatyzację skomercjalizowanych firm komunalnych, a także skomunalizowanych spółek skarbu państwa upowszechniając własność akcyjną wśród wszystkich obywateli co da im prawo współdecydowania o zrównoważonym rozwoju gmin. Aby obronić naszą cywilizację łacińską i wiarę katolicką należy postawić na państwo obywatelskie. Warunkiem koniecznym tworzenia takiego państwa jest upowszechnienie własności wśród wszystkich obywateli z pozostawieniem własności państwowej tylko dla strategicznych sektorów gospodarczych.
Działacz społeczny

Uwaga

Strona rykowisko.jelonka.com zawiera artykuły umieszczone przez czytelników.
Redakcja portalu Jelonka.com nie odpowiada za treści tworzone przez autorów na rykowisko.jelonka.com

Dodaj komentarz

Do komentujących
Przypominamy, że komentarze, które nie dotyczą treści artykułów, obrażają innych uczestników forum, pomawiają bohaterów tekstów, są wulgarne, propagują treści rasistowskie, nawołują do łamania prawa oraz zawierają rażące błędy ortograficzne, nie będą akceptowane. Regulamin forum czytaj tu.

Witamy na Rykowisku

Teraz wszyscy mogą dodawać artykuły na Rykowisku. Wystarczy mieć konto na portalu Jelonka.com.

Jak przygotować artykuł do publikacji.

KONKURS!

Pisz artykuły na Rykowisko i wygrywaj!
Do wygrania 200 złotych co miesiąc!
Regulamin konkursu.
© 2002-2019 Jelonka jest znakiem należącym do Highlander's Group. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONERegulamin | Napisz do nas | Redakcja